Το Τμήμα

 

 

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Tο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού -το οποίο έχει έδρα τη Θήβα- λειτούργησε για πρώτη φορά το 2005. Στο Τμήμα φοιτούν περισσότεροι από 1400 φοιτητές, στους οποίους προσφέρονται τα απαραίτητα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες  στο γνωστικό αντικείμενο της Εφοδιαστικής Διοίκησης  (Logistics Management) και ευρύτερα της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management).

Το Τμήμα ΔΣΕ έχει αξιολογηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (ΗΠΑ, ΗΒ, Κύπρο) με θετικά αποτελέσματα μέσω των διαδικασιών της Α.ΔΙ.Π.(Φεβρουάριο, 2014 – Έκθεση Αξιολόγησης )

Το Τμήμα παράλληλα με την προσφορά της κατάλληλης εκπαίδευσης των φοιτητών του, συνεργάζεται και με τις παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εδρεύουν κυρίως στις βιομηχανικές περιοχές Σχηματαρίου και Οινοφύτων, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (π.χ Θριάσιο Πεδίο, Πειραιάς). Στοχεύει επίσης στη προαγωγή της έρευνας, καθώς με τη λειτουργία των εργαστηρίων, τα οποία πρόκειται να επεκταθούν και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα,  συμβάλλει στην ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας όλων των μελών του Διδακτικού Προσωπικού, καθώς και τη δημιουργία προϋποθέσεων για διευρυμένη συμμετοχή και των φοιτητών. Το Τμήμα ΔΣΕ συμμετέχει ενεργά ως συντονιστής ή εταίρος σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (π.χ. Αρχιμήδης ΙΙ & ΙΙΙ, Erasmus plus & Horizon 2020).

Τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν βαθειά γνώση και εμπειρία στα γνωστικά τους αντικείμενα, όπου σε  συνδυασμό με τον δυναμισμό των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την αποτελεσματική και άμεση διάχυση της πληροφορίας και εμπέδωσης των απαραίτητων γνώσεων προς όφελος των φοιτητών μας. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων μας είναι κατοχυρωμένα σύμφωνα με το ΠΔ. 174/2006.

Σύμφωνα με πρόσφατες διαπιστώσεις και έρευνες το επάγγελμα του στελέχους logistics (logistian) συμπεριλαμβάνεται ως ένα από τα 10 επαγγέλματα με την υψηλότερη ζήτηση (2014).  Επομένως, εκτιμάται ότι οι προοπτικές απασχόλησης των πτυχιούχων μας είναι ιδιαίτερα ευοίωνες. Μπορούν να στελεχώνουν τόσο ως στελέχη (logistian), όσο και ευρύτερα ως στελέχη διοίκησης επιχειρήσεων τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Παράλληλα, ως ενεργοί πολίτες συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.

Με την αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το Τμήμα αναμένεται να καταστεί εξαιρετικά ανταγωνιστικό τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς. Ειδικότερα, θα υποστηρίζεται η προσφορά σύγχρονων γνώσεων στους φοιτητές μας, η διεύρυνση των συνεργασιών μας με εθνικούς και διεθνείς φορείς, καθώς και η απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στους αποφοίτους ως προς την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Ανακοινώσεις