Δρ Παναγιώτης Αρσένος

 

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα ΔΣΕ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Το γνωστικό αντικείμενό του είναι «Λογιστική Διοίκηση – Κοστολόγηση» και διδάσκει μαθήματα: «Διοικητικής» και «Χρηματοοικονομικής». Ο κ. Αρσένος έχει πολύχρονη διοικητική και εκπαιδευτική εμπειρία. Διετέλεσε για μεγάλο χρονικό διάστημα στέλεχος της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Από το 2007 έως σήμερα είναι καθηγητής στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με γνωστικό αντικείμενο «Λογιστική Διοίκηση-Κοστολόγηση». Έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων ως εισηγητής ενώ ξεκίνησε να διδάσκει στο ΤΕΙ Πειραιά την περίοδο 1995-2007. Στη συνέχεια δίδαξε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής Α΄ του ΤΕΙ Αθήνας και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2007-2012), στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (2007-2009), στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc του Kingston University της Αγγλίας, που υλοποιείται σε σύμπραξη με το Τ.Ε.Ι. Πειραιά και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά.
Δίδαξε ως Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στη Θεματική Ενότητα «Τραπεζική Διοίκηση» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τραπεζική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2009-2010, 2010-2011και 2011-2012 και σήμερα διδάσκει στη Θεματική Ενότητα «Λογιστική». Δίδαξε επίσης στο Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου τα μαθήματα Λογιστική Ι, Λογιστική ΙΙ, και Αξιολόγηση Επενδύσεων σύμφωνα με Π.Δ 407/80 και στην Ακαδημία της Εργασίας ΓΣΕΕ το μάθημα Λογιστική Ι.
Ο κ. Αρσένος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (1987) και πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρι-ακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1992). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο International Accounting στο Πανεπιστήμιο Heriot -Watt στο Εδιμβούργο της Μεγάλης Βρετανίας (1998) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration/M.B.A.) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000), καθώς και διδάκτορας του Πανεπιστη-μίου Αιγαίου (2006), με αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής (Ph.D), «Το Λογιστικό-Κοστολογικό Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (M.I.S.) με Εφαρμογή στον Τραπεζικό Τομέα». Ομιλεί άριστα την αγγλική γλώσσα και είναι άριστα εξοικειωμένος με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κυριότερων προγραμμάτων λογισμικού για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ Τάξεως (από το 1997), μέλος του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος, Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής, μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομολόγων και μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών. Από το 2004 είναι σύμβουλος και μέλος επιτροπών για τα γνωστικά αντικείμενα «Οικονομικά», «Χρηματοοικονομική» και «Λογιστική» στο Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) και στο «Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)» που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Υπήρξε τακτικός Οικονομικός Ελεγκτής σε διάφορες επιχειρήσεις και διετέλεσε Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Εισαγωγικών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.Ε.Ε.) αποφοίτων Β΄ κύκλου ΤΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2007 – 2008, 2008-2009 και 2011-2012. Διετέλεσε μέλος της Διοικούσας επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για το χρονικό διάστημα 2007-2009 και προϊστάμενος των Τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων, Διοίκησης επιχειρήσεων, Οικολογίας και Περιβάλλοντος, Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία, και Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) για σειρά ετών σύμφωνα με την Δ/21189/29-11-2004. Διετέλεσε εκπαιδευτικός υπεύθυνος στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για το σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης – επιμόρφωσης (διακρατικών και μη) για ειδικότητες που εντάσσονται στο Θεματικό Πεδίο «Επαγγέλματα Οικονομίας και Διοίκησης», από 2002-2005.
Σε ότι αφορά τις ερευνητικές δραστηριότητες συμμετέχει σε αρκετά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα (INTERREG II: PROBIO και COBIO Ελλάδα – Ιταλία, προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ, ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι, ΙΙ). Το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο του περιλαμβάνει αρκετά διδακτικά βιβλία για τα ΤΕΙ και τα τεχνικά Λύκεια, διδακτικές σημειώσεις για τα ΤΕΙ, καθώς και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Παρακάτω αναφέρονται μερικές επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

 • Αρσένος, Π., (2007) «Η Ποιότητα στη Δημόσια Διοίκηση» Σημειώσεις Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Γενικής Διοίκησης.
 • Αρσένος, Π. και Καλδής, Π., (2008) «Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων», Αθήνα, 2008.
 • Αρσένος, Π., Κάντζος, Κ. και Μαργαρώνης, Κ., (2001) «Χρηματοοικονομικά» Τεύχη Α΄ και Β΄, Βιβλία για τον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας – Β΄ τάξη των Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα.
 • Αρσένος, Π., (2000) «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Λογιστική» Σημειώσεις Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής, Πειραιάς.
  Αρσένος, Π., (1999) «Τραπεζικές Εργασίες» Σημειώσεις Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Τμήμα Λογιστικής, Πειραιάς.
 • Αρσένος, Π., (2002) «Καταναλωτική-Στεγαστική Πίστη και Εγγυητικές Επιστολές στη Γενική Τράπεζα», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος.
  Λουκής Α., Αρσένος, Π., Ράπανος, Β. και Στουρνάρας, Γ. (2004) «Έκθεση για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2005», Τμήμα Έρευνας και Μελετών του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Αθήνα.
 • Arsenos, P., Zafiris, K., Pavlou, D. and Vlachakis, N., (2006) «Damage analysis of pressure pipes under high temperature and variable pressure conditions». International Conference of IC MFM-XIII. Ukrainian.
 • Rogdaki, E. and Arsenos, P., (2006) «Minimization of the fuel consumtion through the optimum material selection of a car frame production company», First International Conference on Environmental Economics and Investment Assessment, Proceedings, Volume 1, 13-15 September, Mykonos, Greece, pp. 189-196.
 • Balomenou, C., Arsenos, P., and Lagos, D., (2005) «Tourist Enterprises Financing in Greece», 45th Congress of the European Regional Science Association, Proceedings, Volume 2, Vrije University Amsterdam, Holland, 23-27 August, pp. 104-125.
 • Arsenos, P. I., Demakos, C., Tsitouras, Ch., and Pavlou, D. G., (2004) «Derivation and Optimization of the Material Cost Function for Natural Gas Pipe-Lines», International Conference of Computational Methods in Scieces and Engineering (ICCMSE), Proceedings, Volume 1, Athens Greece 2004, pp. 41-44.
 • Arsenos, P. I., (2003) «International Models of Financing Information and Expected Changes in Greek Enterprises», International Conference in Industry and Commerce, Proceedings, Volume 1, Athens Greece 26-27 May, pp. 61-73.
 • Balomenou, C., Arsenos, P., Lagos, D., «Critical Assessment of Agrιtourism Development in Greece: Comparison Analysis with the European Experience», Joint Congress of the European Regional Science Association (47th Congress) and ASRDLF (Association de Science Régionale de Langue Française, 44th Congress) PARIS – August 29th – September 2nd, 2007
 • Zarangas, L., and Arsenos, P., «Forecasting Financial Volatility Using Asymmetric Normal Mixture GARCH in Risk Management: Evidence from the Greek Stock Market» Σύνδεσμος Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος, 6ο Ετήσιο Συνέδριο 14-15 Δεκεμβρίου 2007.
 • Arsenos, P., (2007) «Cost Accounting in Banking: Some Preliminary Evidence from Greece», The South European Review of Business Finance and Accounting.
  Arsenos P., Zarangas, L and Soutsas, K. (2007) «The Long memory property of stock market returns: Evidence from the Athens Stock Exchange» The South European Review of Business Finance and Accounting.
 • Arsenos, P., Sykianakis, N., Rodosthenous, M. and Kalantonis, P. (2007) Managing Weather Risk in Agriculture with the Use of Derivatives, The South European Review of Business Finance & Accounting.
 • Frangos, Ch., Arsenos, P., Frangos, C., (2006) «Capital Asset Pricing Model: Nonparametric estimation of beta parameter by the boostrap statistical methodology» Journal Archives of Economic History.
 • Rogdaki, E., Lagos, D., Arsenos, P., (2006) «Financial Analysis in Tourism: The case of Ionia Hotel Enterprise in Greece» Journal Statistical Review.
  Athianos, S., Arsenos, P., Folinas, D., (2007). «An XML Perspective in E-Financial Reporting Process», International Review of Applied Economic Research.
 • Stathakis, E., Bandekas, D., Arsenos, P., (2007). Investment choices, manufacturing strategies and competitiveness of the manufacturing enterprises: An empirical research in the region of Thrace, International Research Journal of Finance and Economics
 • Athianos, S., Vazakidis, A., Arsenos, P., (2007). The Accounting Harmonization after the adoption of IAS’s/IFRS’s. The case of Greek Listed Companies, International Review of Applied Economic Research.
 • Lagos, D., Bekiaris, M., Arsenos, P., «Competitiveness of the tourism Product of Corfu: Financial Analysis of the local 5-star Hotel Industry», Tourism University of Aegean, vol.6, 2007.
 • Stauropoulos Antonios, Samaras Ioannis and Arsenos Panagiotis. “The Effect of The IASs on The Related Party Transactions Disclosure”, American Journal of Applied Sciences vol. 8, No. 2, pp. 156-163, 2011. ISSN 1546-9239.
 • Stauropoulos Antonios, Samaras Ioannis and Arsenos Panagiotis. (2010) Equity Valuation with the use of Multiples, Disclosure International Review of Applied Economic Research. Vol. 9 N1 pp. 60-65, 2012 ISSN 1546-9239.
 • P. Ι. Arsenos, D. G. Fragkoulis and F. N. Koumboulis, “Α Fault detection scheme for a biregional and mutlisectoral ouput growth model”. Journal of Computations & Modelling, Vol. No ISSN: 1792-7625.
 • P. Arsenos and St. Athianos, “Use of International Accounting Standards and Source of Finance: the Case of Greek Companies Listed in the Athens Stock Exchange”, International Research Journal of Finance and Economics, Issue 78, pp. 18-33, 2011.
 • K. Agas, C. Georgakarakou, I. Mylonakis and P. Arsenos “Traveling Abroad Internal and External Motives toward Different Sports Fan Types” International Research Journal of Finance and Economics, Vol.7, No 3, in February 2012.

Ανακοινώσεις